Rolnicy na całym świecie wykorzystują sprzęt DJI do planowania, zarządzania zdrowiem upraw i identyfikowania problemów – zanim wpłyną one na zbiory. Drony stały się niezbędnym i ważnym narzędziem zwiększania wydajności i maksymalizacji plonów. Najnowszy dron we flocie DJI wprowadza nowe standardy zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie. Oto osiem najważniejszych funkcji nowego drona DJI Mavic 3 Multispectral.

Materiał jest tłumaczeniem artykułu „Top 8 Features of the Mavic 3M”, który znajduje się na stronie enterprise-insights.dji.com

1. Najbardziej kompaktowy sensor multispektralny na świecie

Obrazy multispektralne umożliwiają rolnikom zobaczenie tego, co niewidoczne. Mając dostęp do danych w określonych częściach widma elektromagnetycznego, rolnicy mogą precyzyjnie zaplanować swoje działania w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć koszty, wydajniej wykorzystać zasoby i zmaksymalizować plony.

DJI Mavic 3 Multispectral posiada wbudowany układ sensorów światła zielonego, czerwonego, red Edge oraz bliskiej podczerwieni, dzięki czemu może obsługiwać indeksy wegetacji NDVI, GNDVI oraz NDRE, które są dla rolników cennym źródłem informacji. NDVI umożliwia wykrywanie roślin, które poddane są różnego rodzaju czynnikom stresowym. Umożliwia również rozróżnienie, w jakim etapie cyklu wzrostu znajdują się poszczególne części uprawy. NDRE natomiast, dostarcza informacji na temat chlorofilu w liściach, a GNDVI jest przydatny do szacowania aktywności fotosyntetycznej, a także zawartości wody i azotu w koronach roślin.

Dzięki zastosowaniu nowego, najmniejszego na świecie, 4-pasmowego sensora wielospektralnego, użytkownik ma dostęp do nowej funkcji, która pokazuje wskaźniki wegetacji na żywo na podzielonym ekranie obok obrazu z sensora RGB. W konsekwencji pilot drona ma podgląd na dane wielospektralne już w trakcie wykonywania lotu.

2. Czujnik światła słonecznego, który poprawia spójność danych

Podczas oceny danych pozyskanych w różnym czasie, zmiany pogody w mogą wpływać negatywnie na przejrzystość danych NDVI. Dlatego też w tylnej części konstrukcji Mavic 3 Multispectral został wyposażony we wbudowany czujnik światła, który znacząco poprawia spójność danych. Natężenie promieniowania słonecznego jest mierzone, a dane z dodatkowego czujnika wykorzystywane są do kalibracji i normalizacji danych w postprocesingu. Dostosowując się do poziomu nasłonecznienia, użytkownik jest w stanie uzyskać dokładniejsze wyniki NDVI i lepsze dane, bez względu na pogodę i porę roku.

3. Wydajna kamera RGB do zastosowań fotogrametrycznych

Poza możliwością pozyskiwania danych wielospektralnych, DJI Mavic 3 Multispectral posiada również świetną kamerę światła widzialnego. Dzięki 20-pikselowej matrycy 4/3 CMOS, mechanicznej migawce oraz interwałowi 0,7 s, Mavic 3 Multispectral nastawiony jest na błyskawiczne pozyskiwanie danych fotogrametrycznych. Specyfikacja sensora w połączeniu z 43-minutowym czasem lotu umożliwia rejestrowanie danych na obszarze do 2 kilometrów kwadratowych podczas jednego lotu.

DJI proponuje więc możliwość wykonywania imponująco szybkich pomiarów fotogrametrycznych oraz pozyskiwanie danych multispektralnych za pomocą jednej platformy latającej – Mavic 3 Multispectral. Dzięki niemu jesteśmy w stanie stworzyć cyfrowy model swojego obszaru, na który z czasem możemy nakładać kolejne dane NDVI.

DJI starało się również umożliwić pozyskiwanie danych o różnych porach dnia. W związku z tym matryca sensora RGB posiada piksel wielkości aż 3.3 μm tak, aby zapewniać pozyskiwanie najwyższej jakości danych nawet w warunkach słabego oświetlenia. Ostatecznie Mavic 3 Multispectral ma pracować szybciej i sprawniej dlatego został zaprojektowany tak, aby działać w warunkach niskiego oświetlenia. Przekłada się to na możliwości prowadzenia działań w szerszym oknie czasowym.

4. Moduł RTK, który umożliwia tworzenie opracowań z dokładnością geodezyjną

Kiedy wykorzystujemy drony do zastosowań fotogrametrycznych, to elementem na którym najbardziej nam zależy, jest precyzja. DJI Mavic 3 Multispectral jest kompatybilny z modułem RTK, co pozwala przeprowadzać precyzyjne pomiary bez konieczności zakładania fotopunktów.

Kiedy zachodzi potrzeba wyrównania terenu, opryskania upraw, pozyskania danych multispektralnych czy optymalizacji linii żniwnych, praca z dokładnościami centymetrowymi znacząco poprawia jakość opracowania oraz umożliwia zaplanowanie dalszych działań z uwzględnieniem wszelkich szczegółów. Pozwala to na zwiększenie efektywności codziennych operacji oraz marginalizację błędów w opracowaniach fotogrametrycznych i wielospektralnych.

5. Nowe standardy niezawodności oraz bezpieczeństwa lotu

Mavic 3 Multispectral wykorzystuje najnowsze technologie DJI stworzone dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodnej bezprzewodowej transmisji danych, aby maksymalnie zredukować ryzyko potencjalnych wypadków w trakcie wykonywania lotów.

Wykrywanie przeszkód oraz nawigacja w powietrzu wspomagana jest najnowszym systemem wsparcia pilotów APAS 5.0. Dane z sześciu czujników wizyjnych i dwóch szerokokątnych są oceniane w czasie rzeczywistym w celu wykrywania przeszkód we wszystkich kierunkach. Co więcej, w trakcie używania trybu Avoid Mode, system APAS 5.0 ustala ścieżkę lotu tak, aby omijać przeszkody, a także jest odpowiedzialny za inteligentny system RTH (Return To Home), który optymalizuje ścieżkę powrotu do punktu startu.

Standardowo jak w przypadku wszystkich najnowszych statków bezzałogowych od DJI Enterprise, Mavic 3 Multispectral został wyposażony w odbiornik ADS-B, dzięki któremu pilot drona otrzymuje komunikaty o zbliżających się załogowych statkach powietrznych.

Oprócz zapewnienia bezpiecznego lotu DJI pomyślało również o niezawodnej i niezwykle stabilnej transmisji danych pomiędzy dronem, a aparaturą sterującą. System O3 zapewnia wysokie standardy linku sterowania, wideo oraz telemetrii tworząc niezawodne łącze pomiędzy statkiem powietrznym a pilotem.

6. Kompaktowa platforma latająca zapewnia niezwykłą wygodę użytkowania

Rolnicy przywykli do pracy z ciężkimi maszynami, jednak pozyskiwanie dużych ilości istotnych informacji nie musi wiązać się z zastosowaniem ciężkiego sprzętu. Mavic 3M jest mały, kompaktowy i składany, dzięki czemu jego transport nie stanowi problemu. Statek może być przenoszony w jednej ręce i startować w dogodnej lokalizacji w ciągu kilku sekund. Jest to zupełna nowość w świecie zobrazowań multispektralnych. Od teraz użytkownik nie musi wybierać pomiędzy wygodą, przenośnością a możliwościami, ponieważ Mavic 3 Multispectral oferuje wszystko w jednym.

7. Pełna kompatybilność z aplikacją DJI SmartFarm oraz DJI Terra

Mavic 3 Multispectral jest w pełni kompatybilny z aplikacją DJI SmartFarm, co umożliwia koordynację danych pozyskanych z nalotów wraz z procesami obsiewania i opryskiwania upraw.

SamrtFarm wyposażona jest w mnóstwo przydatnych funkcji usprawniających pracę. Daje możliwość intuicyjnego planowania misji, podgląd na status urządzeń, umożliwia zarządzanie terenem, ocenę danych i bezproblemową współpracę między zespołami.

Dane pozyskane z Mavica 3M są również w pełni kompatybilne z DJI Terra, dzięki czemu, użytkownik może w prosty sposób stworzyć mapy oraz modele swoich zasobów.

8. Funkcja Smart Terrain Follow

Ponieważ żaden teren nie jest taki sam, DJI Mavic 3 Multispectral został wyposażony w funkcję Terrain Fallow, dzięki czemu jest w stanie zachować stałą wysokość względem powierzchni ziemi podczas misji nad terenem o zmiennej elewacji. Zmieniając płynnie wysokość lotu, znacząco poprawiamy integralność pozyskanych danych, bez konieczności wprowadzania poprawek podczas obróbki danych.

Jeśli zaistnieje sytuacja podczas której nie mamy możliwości importu pliku z numerycznym modelem powierzchni terenu, DJI Mavic 3 Multispectral będzie w stanie wykorzystać czujniki wizyjnego systemu antykolizyjnego w celu oszacowania odległości od ziemi i na tej podstawie skoryguje wysokość lotu.

 

Tłumaczenie: