Maciej Wywiał

Absolwent studiów II stopnia kier. Geodezja i Kartografia specjalność Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na AGH w Krakowie. Specjalista w sprawie wykorzystania BSP w fotogrametrii, geoinformatyce i teledetekcji. Prowadzi kompleksowe szkolenia z pozyskiwania danych przy pomocy BSP, obsługi oprogramowania i opracowywanie danych w Pix4Dmapper.

Pasjonat wszelkiego rodzaju sprzętów geodezyjnych, dronów i militarii. Odbył szkolenie wojskowe w Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie.

Dostępny pod nr tel. 501 049 961 lub 12 200 22 28 w. 105 oraz pod adresem email maciej.wywial@navigate.pl.

Grzegorz Durło 

Doktor habilitowany nauk leśnych. Specjalista ds. zobrazowań multispektralnych, instruktor UAVO VLOS, BVLOS i INS. Prowadził projekty badawcze w zakresie modelowania hydrologicznego GIS SWAT zlewni górskich, a także projekt nt. wykorzystania UAS do szacowania biomasy drzew oraz oceny stanu zdrowotnego upraw sosnowych na obszarach poklęskowych.

Dostępny pod nr tel. 501 271 907 lub 12 200 22 28 w. 106 oraz pod adresem email grzegorz.durlo@navigate.pl.

Michał Polański

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Były pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie oraz firmy SmallGIS – Systemy Informacji Przestrzennej. Z firmą NaviGate związany od początku jej istnienia. Pełni funkcję dyrektora handlowego w Dziale Geoinstrumentów, odpowiadając za sprzedaż klasycznego sprzętu pomiarowego dla geodezji i GIS.

Dostępny pod nr tel. 506 640 709 oraz pod adresem email michal.polanski@navigate.pl

Kamil Tomiak

Absolwent studiów II stopnia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Między innymi były pracownik firmy POLSERVICE Geo Sp. z o. o.  obsługującej budowę tunelu w ciągu trasy S7 – „Zakopianki”. Interesuje się przede wszystkim nowoczesnymi technologiami pomiarowymi oraz wykorzystaniem ich możliwości w geodezji. W firmie NaviGate  pełni funkcję inżyniera  sprzedaży klasycznego sprzętu pomiarowego dla geodezji i GIS.

Dostępny pod nr tel. 511 529 252 lub 12 200 22 28 w. 102 oraz pod adresem email kamil.tomiak@navigate.pl

Arkadiusz Piwowarczyk 

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego na specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich. Posiada duże doświadczenie w obsłudze bezzałogowych statków powietrznych w obszarach górskich i polarnych. Brał udział w trzech ekspedycjach polarnych na Spitsbergen. Spędził rok czasu w stacji polarnej na stanowisko meteorologa. Prowadzi szkolenia VLOS/BVLOS dla osób prywatnych oraz firm.

Dostępny pod nr tel. 513 419 350 lub 12 200 22 28 w. 105 oraz pod adresem email: arkadiusz.piwowarczyk@navigate.pl