Grzegorz Durło 

Doktor habilitowany nauk leśnych. Specjalista ds. zobrazowań multispektralnych, instruktor UAVO VLOS, BVLOS i INS. Prowadził projekty badawcze w zakresie modelowania hydrologicznego GIS SWAT zlewni górskich, a także projekt nt. wykorzystania UAS do szacowania biomasy drzew oraz oceny stanu zdrowotnego upraw sosnowych na obszarach poklęskowych.

Dostępny pod nr tel. 501 271 907 lub 12 200 22 28 w. 106 oraz pod adresem email grzegorz.durlo@navigate.pl.

Michał Polański

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Były pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie oraz firmy SmallGIS – Systemy Informacji Przestrzennej. Z firmą NaviGate związany od początku jej istnienia. Pełni funkcję dyrektora handlowego w Dziale Geoinstrumentów, odpowiadając za sprzedaż klasycznego sprzętu pomiarowego dla geodezji i GIS.

Dostępny pod nr tel. 506 640 709 oraz pod adresem email michal.polanski@navigate.pl

Kamil Tomiak

Absolwent studiów II stopnia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych. Między innymi były pracownik firmy POLSERVICE Geo Sp. z o. o. obsługującej budowę tunelu w ciągu trasy S7 – „Zakopianki”. Interesuje się przede wszystkim nowoczesnymi technologiami pomiarowymi oraz wykorzystaniem ich możliwości w geodezji. W firmie NaviGate pełni funkcję specjalisty ds. LiDAR i Fotogrametrii z BSP.

Dostępny pod nr tel. 511 529 252 lub 12 200 22 28 w. 102 oraz pod adresem email kamil.tomiak@navigate.pl

Arkadiusz Piwowarczyk 

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego na specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich. Posiada duże doświadczenie w obsłudze bezzałogowych statków powietrznych w obszarach górskich i polarnych. Brał udział w trzech ekspedycjach polarnych na Spitsbergen. Spędził rok czasu w stacji polarnej na stanowisko meteorologa. Prowadzi szkolenia VLOS/BVLOS dla osób prywatnych oraz firm.

Dostępny pod nr tel. 513 419 350 lub 12 200 22 28 w. 105 oraz pod adresem email: arkadiusz.piwowarczyk@navigate.pl

Bartłomiej Polański

Absolwent studiów I stopnia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Geodezja i Kartografia. Posiada praktyczne doświadczenie w naziemnym skaningu laserowym, fotogrametrii oraz obsłudze bezzałogowych statków powietrznych. Pasjonat dronów i nowych technologii pomiarowych. W czasie wolnym pianista i akordeonista. W NaviGate obejmuje stanowisko inżyniera technicznego ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Dostępny pod nr tel. 513 419 350 lub 789 217 497  oraz pod adresem email: bartlomiej.polanski@navigate.pl

Piotr Rozenbajgier

Absolwent Geodezji i Kartografii na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Kwalifikacje operatora-pilota w kategorii „Otwartej” oraz „Szczególnej” zarówno dla typu wielowirnikowiec jak i płatowiec. Umiejętności obsługi jak i pilotażu BSP zdobywane nieprzerwanie od 2016r. Posiada wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o klasyczne pomiary geodezyjne z zakresu 1 (pomiary sytuacyjno-wysokościowe), 2 (rozgraniczenia i podziały nieruchomości) oraz 4 (geodezyjna obsługa inwestycji) jak i zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych.
Setki godzin spędzone w powietrzu jak i przy opracowaniu zebranych danych pomiarowych z wykorzystaniem klasycznej fotogrametrii (m.in. opracowanie dwukrotnie ortofotomapy z płatowca dla 440 km kw. pod projekt gazociągu) czy m.in. 200 km trasy zeskanowanej z wykorzystaniem technologii LiDAR.

Dostępny pod nr tel. 501-049-961 oraz pod adresem email: piotr.rozenbajgier@navigate.pl