3DSurvey to oprogramowanie fotogrametryczne w polskiej wersji językowej, które usprawnia pracę geodetom, inżynierom budownictwa oraz specjalistom, korzystających z bezzałogowych statków powietrznych w codziennej pracy. Oprogramowanie 3DSurvey zostało stworzone według myśli: „Pracuj mądrzej, nie ciężej”.

 

To potężne i sprawdzone narzędzie ma pomagać w utworzeniu produktów fotogrametrycznych tj.: NMT/NMPT, model 3DMesh czy ortofotomapa o najwyższej jakości oraz centymetrowej dokładności. Dodatkowo, 3Dsurvey posiada wbudowane narzędzia, które sprawiają, że praca z produktami fotogrametrycznymi staje się jeszcze szybsza, łatwiejsza oraz lepsza niż kiedykolwiek. Dlatego też, chcielibyśmy przedstawić Wam kluczowe funkcje oprogramowania 3DSurvey, które w znacznym stopniu mogą ułatwić oraz przyśpieszyć codzienną pracę.

Automatyczne wskazywanie fotopunktów

Oprogramowanie 3DSurvey umożliwia nam automatyczne odnajdywanie i wskazywanie fotopunktów, dzięki czemu żmudna i czasochłonna czynność, jaką bez wątpienia jest manualne wskazywanie punktów GCP, dzieje się w pełni automatycznie, przyśpieszając cały proces obróbki danych.


Ryc. 1 Automatyczne wskazywanie fotopunktów

Moduł CAD

3DSurvey jest w pełni kompatybilne z środowiskiem CAD, dzięki czemu nie trzeba stosować specjalistycznych oraz często drogich programów firm trzecich do skartowania map wraz z przypisaniem poszczególnych elementów na odpowiednio skonfigurowaną warstwę. Moduł CAD umożliwia nam między innymi pomiar punktów/linii/okręgów na modelu 3D czy chmurze punktów oraz obliczenie odległości, nachylenia, wysokości czy powierzchni w 2D lub w 3D. Całość w łatwy i prosty sposób możemy później wyeksportować np. do formatu DXF czy formatu tekstowego (współrzędne XYZ). Dodatkowo bezproblemowo możemy zaimportować do naszego projektu inny plik typu CAD, dzięki czemu w łatwy sposób możemy skonfrontować stan faktyczny z projektowym.


Ryc. 2 Moduł CAD

Manipulacja chmurą punktów/modelem 3D Mesh

Opcje manipulacji chmury punktów czy modelu 3DMesh pozwalają użytkownikowi przeprowadzić szereg operacji na już wygenerowanych produktach tj.: redukcja danych, transformacja, przesunięcie, ustawienie danej wysokości, uśrednienie/zwiększenie/zmniejszenie wysokości czy np. wypłaszczenie modelu w celu usunięcia niechcianych obiektów. Dzięki tym funkcjom użytkownik może przeprowadzić szereg analiz dotyczących terenu jak i również uporać się z niepożądanymi rzeczami jak np. wysoka trawa. Dodatkowo użytkownik ma spore możliwości jeśli chodzi o wizualizacje chmury punktów czy też modelu 3DMesh. Oprócz standardowych barw RGB nasze produkty mogą być pokolorowane względem wysokości, dzięki czemu w łatwiejszy sposób odnajdziemy np. dolny obrys hałdy jak i również użytkownik może zdefiniować dowolny kolor dla danego produktu. Druga opcja jest w szczególności przydatna kiedy porównujemy dane z różnych etapów inwestycji, gdyż dla każdego okresu możemy przypisać inny kolor.


Ryc. 3 Manipulacja NMT


Ryc. 4 Wizualizacja modeli z dwóch różnych okresów czasowych

Generowanie warstwic

3DSurvey umożliwia również generowanie map warstwicowych o definiowanym przez użytkownika cięciu warstwicowym, pozwalając na jeszcze lepszą analizę wysokościową naszego obszaru. Dodatkowo wygenerowaną mapę możemy wyeksportować do pliku PDF lub do formatu DXF, otrzymując już gotowy produkt. W przypadku eksportu do formatu DXF możemy zdecydować czy wygenerowane kontury mają pozostać w 3D czy jednak chcemy je wyeksportować jako mapę warstwicową 2D.


Ryc. 5 Generowanie warstwic

Tworzenie przekrojów i profili

Kolejną bardzo przydatną funkcją jest możliwość generowania zarówno profilu podłużnego jak i profili poprzecznych w zadanym przez użytkownika interwale. Dodatkowo, dzięki integracji programu z modułem CAD możemy wygenerować profile i przekroje w oparciu o oś wczytaną z pliku DXF. W szczególności ta opcja jest przydatna np. podczas geodezyjnej obsługi budowy dróg, gdyż możemy wczytać projektową oś naszej trasy, a następnie na jej podstawie wygenerować nasze profile, które możemy zarówno wyeksportować do pliku PDF jak i do formatu DXF. Kluczową funkcją tego modułu jest możliwość poprawy/modyfikacji naszych przekrojów, a co najważniejsze dodawanie punktów na naszym przekroju, które otrzymują współrzędne XYZ.


Ryc. 6 Generowanie i edycja profili

Generowanie punktów CAD

Następną ciekawą funkcją jest możliwość generowania punktów CAD (XYZ) w zadanej przez użytkownika siatce, które następnie jesteśmy w stanie wyeksportować do formatu DXF czy TXT i przekazać dalej. Opcja ta w szczególności może mieć zastosowanie np. podczas tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych w celu otrzymania punktów wysokościowych.


Ryc. 7 Generowanie punktów CAD

Integracja danych z różnych źródeł

Jedną z kluczowych cech oprogramowania 3DSurvey jest możliwość integracji danych z różnych źródeł. Do programu możemy importować chmury punktów/modele 3DMesh czy ortofotomapy utworzone w innych programach, na których potem możemy bezproblemowo dalej pracować czy porównywać między sobą. Szeroki wachlarz narzędzi pozwala nam np. na wygenerowanie chmury punktów na podstawie zaimportowanego wcześniej modelu 3DMesh z innego programu. Dodatkowo dzięki modułowi CAD możemy importować dane pomiarowe pozyskane innymi metodami niż fotogrametrycznymi tj. np.: tachimetr czy odbiornik, a następnie na podstawie ich wygenerować NMT i porównać np. z danymi pozyskanymi za pomocą bezzałogowca. Bardzo istotną kwestią jest możliwość zastosowania/importu linii nieciągłości (z ang. breaklines) podczas tworzenia NMT, dzięki czemu uzyskany model jak najlepiej odzwierciedli nam sytuację terenową. W oprogramowaniu 3DSurvey bezproblemowo również zaimportujemy chmurę punktów (format np. LAS) pozyskaną technologią LiDAR, na której możemy przeprowadzić automatyczną klasyfikację w celu uzyskania samego gruntu. Oprogramowanie również umożliwia generowanie normalnych do chmury punktów, dzięki czemu utworzymy pełny model 3DMesh takiej chmury punktów. Ponadto 3DSurvey umożliwia nam integrację danych fotogrametrycznych z danymi LiDAR w celu np. pokolorowania chmury punktów oraz otrzymania ortofotomapy poprzez wykorzystanie zdjęć wykonanych z kamery BSP i numerycznego modelu terenu wygenerowanego na podstawie danych LiDAR.


Ryc. 8 Generowanie NMT z zaimportowanych pomierzonych punktów


Ryc. 9 Generowanie chmury punktów z modelu 3DMesh


Ryc. 10 Kolorowanie chmury punktów pozyskaną technologią LiDAR

Pomiar objętości/bilans robót ziemnych

3DSurvey jest idealnym narzędziem dla specjalistów, których jedną z głównych prac jest wykonanie pomiaru objętości w celu obliczenia bilansu robót ziemnych. Dzięki zastosowaniu BSP w bardzo prosty, szybki, a przede wszystkim bezinwazyjny i bezpieczny sposób (ważne w szczególności gdy mamy do czynienia z wysokimi, stromymi hałdami) uzyskamy dane/model na podstawie których będziemy w stanie obliczyć objętość. Oprogramowanie 3DSurvey dzięki możliwości importowania chmury punktów czy modelu terenu pozwala nam na porównanie danych z wielu okresów (porównanie dwóch modeli ze sobą) dzięki czemu wyznaczenie bilansu robót ziemnych nigdy nie było przyjemniejsze i łatwiejsze. Tak samo jak w innych narzędziach użytkownik może albo ręcznie wskazać obwiednie obliczeń albo zaimportować ją z pliku DXF. Dodatkowo generuje się model różnicowy, gdzie użytkownik w każdym miejscu może zobaczyć różnice w wysokości w porównywalnych modelach i co za tym idzie zobaczyć ile w jakim miejscu zostało wykopane, a ile nasypane.


Ryc. 11 Obliczanie objętości/bilansu robót ziemnych

Raportowanie

Oprócz standardowego raportu obliczeniowego dotyczącego całego procesu aerotriangulacji, użytkownik może wygenerować raport pomiarowy dotyczący wykonanych obliczeń objętości oraz informację na temat wygenerowanych profilach. Dzięki temu szybciej przekażemy informację i wyniki obliczeń do zleceniodawcy, od razu wszystko w języku polskim. Ponadto użytkownik w programie może wygenerować mapę, której bazą jest utworzona ortofotomapa, na którą zostały nałożone informację na temat wszystkich warstw CAD (pomierzonych punktów, linii itp.), powierzchni, obliczonych przekrojów, warstwic czy profili, czyniąc całe raportowanie jeszcze szybsze.


Ryc. 12 Raportowanie procesu aerotriangulacji


Ryc. 13 Raportowanie pomiarów


Ryc. 14 Raportowanie mapy 2D