W dniu 31 grudnia 2020 roku,dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (BSP) określone w rozporządzeniach delegowanych KE 2019/945, 2019/947 oraz 2020/639 rekomendowane przez EASA oraz JARUS. Czy czekają nas poważne zmiany?

 

Z jednej strony jest to wielki krok w kierunku rozwiązania problemów organizacyjnych dotyczących wykorzystania technologii bezzałogowych statków cywilnych w przestrzeni powietrznej nad obszarem EU, z drugiej jednak strony nowe przepisy budzą sporo emocji i wątpliwości związanych z możliwością wystąpienia zakłóceń w środowisku telekomunikacyjnym wywołanych między innymi przez zdalne systemy kontroli lotu np. chińskiej firmy DJI.

 

Zgodność produktów DJI z nowymi europejskimi przepisami dotyczącymi dronów

Jedną z najbardziej naturalnych reakcji na zmiany wynikające z nowych przepisów jest strach bądź niepokój. Zrozumiałe jest, że klienci korporacyjni DJI, szczególnie z branż bezpieczeństwa publicznego, energetyki, inżynierii i budownictwa, a także górnictwa obawiają się konieczności spełnienia nowych wymagań w krótkim okresie czasu, a te są niestety obowiązkowe, gdy zamierzamy kontynuować swoje dotychczasowe działania w ramach umów i zleceń z wykorzystaniem platform latających.

W ciągu ostatnich kilku lat, technologia cywilnych statków bezzałogowych kształtowana głównie przez chińską firmę DJI rozwijała się znacznie szybciej niż stosowne regulacje prawne. Z tego względu europejski zespół DJI ds. polityki ściśle współpracował z odpowiedzialnymi za regulacje prawne instytucjami w ciągłym procesie informowania, aktualizowania, a także edukowania z zakresu zwiększającego się obszaru działalności oraz bezpieczeństwa technologii BSP.

Bezpośrednim rezultatem współpracy pomiędzy firmą DJI jako lidera runku, a europejską agencją EASA jest fakt, że operatorzy używający obecnie dronów DJI mogą nadal latać po 31 grudnia 2020 r., ponieważ ich produkty są zgodne z nowymi europejskimi przepisami. Podobnie, na mocy porozumień z europejskimi decydentami firma DJI jest zaangażowana w rozwiązywanie wszystkich możliwych niepewności łącznie z udzielaniem odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników poprzez specjalnie w tym celu stworzone forum internetowe. Do tego celu wyznaczony został nawet specjalny zespół badawczo-rozwojowy.

 

Jak DJI wspiera EASA w dążeniu do osiągnięcia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

 • Zdalna identyfikacja

  Nadawanie lokalizacji, wysokości oraz prędkości lotu, kierunku poruszania się BSP, lokalizacji pilota a także numeru identyfikacyjnego drona poprzez specjalne wbudowane nadajniki.

 • Airsense (nadajnik ADS-B)

  Rozwiązanie zaczerpnięte z załogowego lotnictwa, pozwala użytkownikowi w prosty sposób pozyskać informacje o ruchu lotniczym innych statków zaopatrzonych w nadajniki ADS-B

 • Geofencing

  Zapobiega przed niekontrolowanym naruszeniem przestrzeni powietrznej nad strategicznymi obszarami jak lotniska, elektrownie itd. Dla lotów w takich obszarach wymagana jest specjalna autoryzacja.

 • System unikania przeszkód oraz funkcja inteligentnego powrotu do punktu startowego

  System pozwala na uniknięcie kolizji z obiektami a także dba o powrót do miejsca startu przed wyczerpaniem się baterii urządzenia.

 • Nadmiarowość czujników (M300 RTK)

  Najnowszy produkt DJI- M300 RTK posiada dodatkowe sensory: IMU, barometr i kompas. Każdy z nich automatycznie uaktywni się, gdy główny sensor zawiedzie. Ponadto M300 RTK ma możliwość lądowania na jednej sprawnej baterii.

 • Wielokierunkowy system antykolizyjny

  W M300 RTK zastosowano sześciokierunkowe podwójne sensory wizyjne oraz ToF pozwalające z niewiarygodną precyzją unikać przeszkód.

 • System monitorowania stanu technicznego urządzeń

  Pozwala śledzić zużycie, monitorować stan poszczególnych komponentów oraz dbać o terminowość okresowych przeglądów urządzenia.

 

Firma DJI zwraca uwagę, że EASA odniosła się bardzo jasno do kwestii lotów bez etykiet identyfikacyjnych klas CE. W okresie przejściowy, statki bezzałogowe bez etykiet identyfikacyjnych dla klas CE, nadal będą mogły latać w kategorii Open Limited. Ponadto, produkty DJI spełniają wszystkie wymagania zgodności z dyrektywami UE CE. Oznacza to, że obecne produkty nie będą wymagały znaczących zmian, a w szczególności modyfikacji technologicznych.

 

Korzyści płynące z harmonizacji przepisów dotyczących BSP

Za wyzwaniem zawsze kryje się także szansa, w tym przypadku jest to standaryzacja przepisów dotyczących zastosowania technologii BSP na obszarze państw EU. Sytuacja ta stwarza dodatkowe możliwości ekspansji działań oraz wykonywania zleceń poza granicami danego kraju. Niesie to za sobą możliwość skalowania działalności na terenie innych państw działając w podobnych scenariuszach STS, bez konieczności przechodzenia procesów rejestracji, szkoleń oraz ubiegania się o wymagane w danym kraju zezwolenia.

 

Częste pytania:

O co chodzi z oznakowaniem CE?

Nadchodzące przepisy wymagają, aby drony uzyskały nowe oznakowanie identyfikacyjne klasy CE
w oparciu o różne obowiązkowe wymogi bezpieczeństwa dla każdej z nich.
Rozróżniamy trzy kategorie:

 • Niskiego ryzyka – kategoria otwarta
 • Podwyższonego ryzyka – kategoria szczególna
 • Wysokiego ryzyka – kategoria certyfikowana

Produkty firmy DJI są użytkowane głównie w kategorii otwartej, w której oznaczenie klasy CE od C0-C4 jest obowiązkowe. Drony bez etykiet klasy CE w okresie przejściowym, nadal będą dopuszczone do użytkowania w tak zwanej ograniczonej kategorii otwartej.

 

Co się stanie, jeśli po 31 grudnia 2020 r. na statku nie będzie etykiety identyfikacyjnej klasy CE?

Wszystkie produkty bez oznakowania CE mogą być nadal używane w kategorii otwartej z pewnymi ograniczeniami operacyjnymi do 31 grudnia 2022 roku. Po okresie przejściowym, drony bez oznakowania CE nadal mogą być użytkowane w kategorii otwartej jednak w najbardziej ograniczonej klasie A3.

Czy obecnie użytkowane drony mogą otrzymać etykiety identyfikacyjne klasy CE?

Obecnych na rynku dronów nie można oznakować z mocą wsteczną jednak mogą one przejść proces, który sprawdzi, czy spełniają nowe wymagania i na tej podstawie będą miały możliwość otrzymania etykiet identyfikacyjnych klas CE.

Skąd pewność że dron będzie miał możliwość otrzymania etykiety identyfikacyjnej klasy CE?

Po potwierdzeniu ostatecznej wersji norm przez organy regulacyjne i jednostki notyfikowane, na stronie DJI zostanie opublikowana lista produktów, które będą spełniały wymagania nowych przepisów.

W jaki sposób uzyskać etykietę identyfikacyjną CE dla drona?

W przypadku potwierdzonych produktów będzie to wymagało aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania układowego (jeszcze niepotwierdzona informacja). Proces ten wykonywany będzie przez DJI oraz wybranych autoryzowanych dystrybutorów.

Czy mój dron musi mieć etykietę identyfikacyjną klasy CE, aby wykonywać loty komercyjnie?

Nowe rozporządzenie nie rozróżnia prywatnego i komercyjnego wykorzystania dronów w kategorii otwartej.

 

Źródło: https://enterprise-insights.dji.com/blog/decoding-the-new-eu-drone-regulations