W działaniach straży pożarnej coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Wraz z rozwojem technologii drony są w stanie wypełniać coraz szersze spektrum zadań, wspierając strażaków w akcjach gaśniczych, poszukiwawczych i ratunkowych. Poniżej przyjrzymy się głównym zaletom wykorzystania BSP przez jednostki straży pożarnej.

Drony dla straży pożarnej

1. Sytuacyjna świadomość

Dzięki spojrzeniu na teren działań z perspektywy lotu ptaka drony dostarczają strażakom realne i aktualne informacje o przebiegu pożaru oraz kluczowych obszarach, co pozwala na opracowanie spójnej i efektywnej strategii działań.

2. Bezpieczeństwo ratowników

Algorytmy rozpoznawania i śledzenia obiektów pozwalają na monitorowanie ratowników w miejscach zadymionych i szczególnie niebezpiecznych. Na bieżąco przekazują informację o aktualnej sytuacji i położeniu ratownika, co pozwala dowódcy podjąć kluczowe decyzje, a dzięki szerokiej świadomości sytuacyjnej, wycofać ratowników w odpowiedniej chwili w sytuacji zagrożenia.

3. Analiza termowizyjna

Drony wyposażone w kamery termowizyjne potrafią identyfikować gorące punkty oraz źródła ognia w budynkach, co umożliwia bardziej precyzyjne działania gaśnicze. Kamery termowizyjne oraz perspektywa lotu ptaka uwidaczniają to, co niewidoczne z ziemi, oraz gołym okiem.

4. Kierowanie prądów wodnych

Dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych oraz perspektywy lotu ptaka, zastosowanie BSP podczas akcji gaśniczych umożliwia precyzyjne kierowanie prądów gaśniczych, znacząco poprawiając efektywność akcji gaśniczej, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej gęstym dymem.

Drony dla straży pożarnej

5. Operacje SAR (Search and Rescue — Poszukiwanie i Ratowanie)

Drony są doskonałymi narzędziami do przeszukiwania obszarów w poszukiwaniu zaginionych osób. Sprawdzają się świetnie zarówno nad lasami, obszarami otwartymi, jak również na nadbrzeżach rzek i jezior. Często umożliwiają lokalizację poszkodowanego w znacznie krótszym czasie, przy użyciu mniejszych sił i środków. Po odnalezieniu poszkodowanych precyzyjna lokalizacja jest przekazywania natychmiast do zespołów naziemnych.

6. Mapowanie i analiza terenu

Drony tworzą szczegółowe mapy obszarów pożarów, co umożliwia przewidzenie kierunku rozprzestrzeniania się ognia. Dzięki precyzyjnym danym wysokościowym pozyskanych map możliwe jest również precyzyjne oszacowanie terenów zalewowych podczas powodzi, odpowiednie zaplanowanie działań straży pożarnej oraz ewakuacji miejscowej ludności.

7. Dostarczanie medykamentów oraz środków pierwszej pomocy

Jeśli poszkodowani uwięzieni są w miejscach niedostępnych bezzałogowe systemy latające wyposażone w zaawansowane systemy zrzutu, są w stanie przetransportować środki pierwszej pomocy do poszkodowanych oraz umożliwić przetrwanie, zanim na miejsce dotrą ratownicy. W trakcie akcji ratowniczych nad wodą drony wyposażone w samopompujące bojki ratownicze docierają do poszkodowanych w znacznie krótszym czasie niż zespoły ratownictwa wodnego.

8. Nadzór nad tłumem

Drony zapewniają rzeczywisty nadzór nad tłumami podczas ewakuacji, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ludności.

Drony dla straży pożarnej

9. Dogaszanie pogorzelisk

Obraz termowizyjny z lotu ptaka przyspiesza pełne dogaszenie pożarów, minimalizując straty i ryzyko ponownego wybuchu ognia. Po ugaszeniu obszaru możliwa jest szybka weryfikacja skuteczności akcji gaśniczej.

10. Dokumentacja zdarzenia

Drony rejestrują obraz zdarzenia, co jest niezastąpione w analizie i tworzeniu raportów pożarowych. Na podstawie nagrań z kamer oraz możliwości pozyskania szybkiej ortofotomapy podczas zdarzenia umożliwiają szczegółową analizę przeprowadzonej akcji, oraz wyciągnięcie wniosków. Oprogramowanie do tworzenia szybkiej ortofotomapy umożliwia oszacowanie przejezdności dróg pożarowych oraz planowanie ewakuacji z wyprzedzeniem.

11. Szybkie oceny szkód

Ortofotomapy wykonane przed oraz po klęskach żywiołowych uściślają obraz zniszczeń, umożliwiając szybką ocenę strat i pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących pomocy.

12. Poszukiwanie w trudnym terenie

Drony przeszukują miejsca trudno dostępne, takie jak nabrzeża rzek, skały, bagna czy lasy, znacząco przyspieszając działania poszukiwawcze w trudnym terenie oraz ograniczając zasoby ludzkie niezbędne do poszukiwań. Dzięki zastosowaniu kamer noktowizyjnych poszukiwania są równie efektywne w warunkach nocnych.

Drony dla straży pożarnej

13. Sieci zdalnego zarządzania

Bezzałogowe statki powietrzne Integrują się w sieci zarządzania, umożliwiając natychmiastowy przepływ danych pomiędzy operatorami dronów, jednostkami naziemnymi oraz centrum dowodzenia. W ten sposób umożliwiają koordynację działań pomiędzy jednostkami straży pożarnej na różnych poziomach.

 

Korzystanie z BSP w działaniach straży pożarnej przyczynia się do zwiększenia skuteczności operacyjnej, poprawy bezpieczeństwa ratowników oraz redukcji kosztów akcji ratunkowych. Drony są nieocenionymi partnerami strażaków, pomagając im skuteczniej chronić społeczność przed zagrożeniami pożarowymi, klęskami żywiołowymi oraz efektywniej ratować poszkodowanych.

 

Chcesz uzyskać ofertę dronów i sensorów dopasowaną do Twojej branży i potrzeb? Skontaktuj się ze Specjalistami NaviGate! Tel.: 12 200-22-28 w. 104, email: drony@navigate.pl