Autor: Maciej Wywiał

Maciej WywiałAbsolwent studiów I stopnia - kier. Geodezja i Kartografia na AGH w Kakowie. Obecnie kończy studia II stopnia na specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja. Specjalista ds. wykorzystania BSP w fotogrametrii. Prowadzi kompleksowe szkolenia z pozyskiwania danych przy pomocy BSP, obsługi oprogramowania i opracowywanie danych w Pix4Dmapper. Pasjonat wszelkiego rodzaju sprzętów geodezyjnych, dronów i militarii. Odbył szkolenie wojskowe w Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Dostępny pod nr tel. 501 049 961 lub 12 200 22 28 w. 106 oraz pod adresem email maciej.wywial@navigate.pl.

Pomiar objętości hałd w Pix4Dmapper

Opublikowano:

| | 17 komentarze | Zaktualizowano

Jak wypada pomiar objętości wykonany technikami fotogrametrycznymi UAV w porównaniu do standardowych pomiarów geodezyjnych tachimetrycznych / GNSS? Sprawdziliśmy to za pomocą drona DJI Phantom 4 RTK i oprogramowania do fotogrametrii Pix4Dmapper.     1. Dane formalno-prawne Wykonawca: NaviGate Sp. z o.o. – inż. Maciej Wywiał – Specjalista ds. wykorzystania BSP w fotogrametrii Cel: Pomiar objętości..

Czytaj więcej

Analiza dokładności produktów pozyskanych z drona DJI Phantom 4 RTK w programie Pix4DMapper

Opublikowano:

| | 2 komentarze | Zaktualizowano

Dron DJI Phantom 4 RTK Pix4Dmapper

Sprawdziłem dokładność ortofotomapy pozyskanej z niskiego pułapu za pomocą bezzałogowego statku powietrznego DJI Phantom 4 RTK w zależności od ilości zastosowanych fotopunktów (GCP). Na potrzeby testów wykorzystano bazę pomiarową, której koncepcja i realizacja została wykonana przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rezultaty przedstawiam poniżej.  Informacje wstępne..

Czytaj więcej